Онлайн Запознанства в Sreshta.EU


Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Нас по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между администрацията на Sreshta.EU от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн sreshta.eu и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Нас (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на Sreshta.EU (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Допълнителни условия:

Потребителят има право да публикува информация и снимки за себе си, да комуникира с другите потребители и да ползва всички допълнителни услуги на сайта http://www.sreshta.eu при условие, че спазва настоящите общи условия. Може да разпространява своята страница в http://www.sreshta.eu или адреса на сайта http://www.sreshta.eu, като сам носи отговорност за верността на публикуваните данни.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни и информация в сайта.

В сайта се публикуват лични снимки.

Сайтът не може да се ползва от лица, които не са навършили 16 години.

Потребителят няма право да публикува: снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на тези снимки в този сайт; снимки, върху които трети лица имат защитени от закона права;

снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;

снимки със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;

снимки със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави. основни (аватарни) снимки, в чиято видима област не се вижда неговото лице;

снимки на бебета и деца до 14 годишна възраст;

Потребителят няма право да публикува:

текстове със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права;

текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;

текстове със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;

текстове със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Сайтът има правото да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.

Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители рекламни, обидни или вулгарни съобщения. Другите потребители могат да откажат в бъдеще да получават съобщения от този потребител. При зачестяване случаите на блокиране на даден потребител, по преценка на модератор профилът му може да бъде изтрит, а достъпът до сайта – отказан. Подобни действия от страна на модератор не подлежат на коментар или оспорване.

За да е възможно профил на потребител да бъде показван на първа страница, то в него трябва да има реални снимки и текст, написан на български език с кирилица. Сайтът си запазва правото да откаже тази възможност по преценка на модератор.

Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес, телефон и e-mail адрес на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които ние ви предлагаме.

Сайтът си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание, да трие профили и отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.

Сайтът има право да премахва обяви на потребители, ако прецени, че публикацията или част от нея, не отговаря на което и да е от условията, изложени в настоящите Общи условия. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в сайта. Сайтът няма задължение да възстанови регистрацията на такъв потребител.

С цел облекчаване на работата на сайта Sreshta.EU неактивна кореспонденция, т.е. разговор между потребители, който не е подновен от един от участниците в продължение на три месеца от датата на започването му, ще бъде автоматично изтриван от менюто "Поща". Разговори с едно съобщение, неподновявани в продължение на 1 месец от датата на започването им, ще бъдат автоматично изтривани.

Потребители с активиран VIP абонамент на личният си профил, получават приоритет при търсене по избраните критерии.

Сайтът може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

Сайтът не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така потребителят носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице.

Потребителят е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най- малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до профила му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това модератора.

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Sreshta.EU

1. Представяни виртуални услуги на Сайта. Информация за услугите в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;

В страницата за всяка услуга представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на услугата и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Aha.bg не носи отговорност за неточности в описанието на услугата не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Sreshta.EU си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за услуги на Английски език, когато: а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на услугата;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата услуга е носител на информация на Английски език.

Всички цени са в посочените на сайта валута. В случай, че услугата има няколко варианта, на страницата и са посочени цените за всеки от вариантите.

Sreshta.EU има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като Sreshta.EU не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

2. Закупуване на услуга представена в Sreshta.EU

Потребителят има право да поръчва услуги предоставяни от Sreshta.EU. При правене на поръчката Потребителят има право да избере услугите и вида им, начинът и сроковете за предоставяне според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Sreshta.EU, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; Sreshta.EU има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Sreshta.EU има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

3. Предоставяне и активиране на услугите Предоставяне и активиране на услугите се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Sreshta.EU си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

4. Плащане на закупени услуги

Поръчаните услуги се заплащат чрез sms, paypal, кредитна или дебитна карта посредством виртуален ПОС терминал, достъп до който имате чрез страницата на Sreshta.EU. Потребителят декларира, че е съгласен да заплати предварително избраните от него услуги.

При плащане чрез СМС потребителят следва да изпрати до номер посочен в страницата, код за плащане появяващ се при избор на услугата. При изпращане на смс от мобилен номер услугата се счита за заплатена в момента в който на същия мобилен номер се получи активиращ код. След получаване на обратен СМС с код за потвърждение, потребителят следва да въведе този код в определното място в сайта. При плащания с paypal заплащането на услугата се определята от условията на paypal. След получаване на потвърждение за извършено плащане от paypal, същата се активира. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърден се предоставят поръчаните услуги. Депозирането се извършва чрез въвеждане на изисквани от банката оператор данни с оглед осъществяване на транзакцията.

Потребителя декларира, че е запознат с Общите условия за плащане чрез виртуален ПОС терминал на Картвоите оператори и на банката издател на неговата банкова карта. При отказ на банката картоиздател или картов оператор да потвърди направеното плащане Sreshta.EU не предоставя поръчаните услуги, а при съмнение за използване на чужда или фалшива банкова карта уведомява съответните органи за това, като в този случай има правото да им предаде и цялата налична информация за този потребител, включително негови лични данни ако такива са налице. След като транзакцията бъде потвърдена Потребителя получава потвърждаващо електронно съобщение на посочения от него при регистрация електронен адрес с описание на заплатената услуга, служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби, правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право, условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година, данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

5. Отказ от закупена услуга

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за предоставяне на услуга в срок 7 работни дни, считано от датата на сключване на договора в случай, че поръчаната и заплатена услуга не е използвана: Sreshta.EU възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Уведомлението тряба да бъде представено в писмен вид съдържащо име на потребителя, мейл, описание на желанието изпратено на физическия адрес на управление на компанията и/или на електронен мейл admin@sreshta.eu.

6. Други

Sreshta.EU има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Sreshta.EU си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Sreshta.EU не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни навсякъде по света и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Sreshta.EU не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на Sreshta.EU потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Sreshta.EU С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Sreshta.EU (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.